top of page

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Jelen tájékoztató a fahidak.hu weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok
kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltakat az átfogó, hazai és
nemzetközi jogi követelményekkel összhangban lévő, valamint a magánélet
tiszteletben tartását tükröző adatvédelmi szabályzat alapján készült, kifejezetten
a weboldalra vonatkoztatva, melyért a weboldal tulajdonosa vállal felelősséget.


Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban:
GDPR)

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználói - a honlapon lévő űrlapon megadott
adatok tekintetében az érintett - hozzájárulása, melyet elküldés előtt kell, hogy
megadjon.


Milyen adatokat kezelünk?
Az űrlapok során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó saját
akaratával megegyezően adhatja meg. Nem kötelező valós adatot megadnia.
Az űrlap kitöltése során Név, E-mail, Telefonszám adatokat küldi el a felhasználó.


Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?
Az űrlapok során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az adatok törlése egy, az érintettet által
megadott e-mail címről küldött, vagy a honlap űrlapján kitöltött „személyes
adatok törlése” tárgyú üzenet elküldésével kérheti.


Miért kezeljük ezeket az adatokat?
A felhasználó kifejezetten elfogadja a honlapon szereplő űrlap kitöltése után az
elküldéssel, hogy az adatait felhasználjuk kapcsolat tartás és marketing célokra,
de azt harmadik félnek nem adjuk ki.

Sütik
Ez a weboldal cookie-kat használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt
nyújtsuk Önnek. A cookie-adatok a böngészőben tárolódnak, és olyan funkciókat
látnak el, hogy a webhely gyorsabb és élvezhetőbb legyen ezáltal. Megjegyzik a
sokszor látogatott és használt szekciókat, képeket, esetleg ikonokat, nem sokszor
változó tartalmakat.


Analitika
Ez a webhely a Google Analytics segítségével olyan névtelen információkat gyűjt
össze, mint a webhely látogatóinak száma és a legnépszerűbb oldalak. Google
LLC (“Google”); székhelye: Amerikai Egyesült Államok Adatvédelmi tájékoztató
magyarul


Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat és jogok
Biztonságos SSL tanusítvánnyal rendelkezik a weboldalunk, így más illetéktelen
nem férhet hozzá a begépelt tartalmakhoz.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a
kapcsolati elérhetőségein. A honlap tulajdonos a személyes adatot törli, ha
kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a
bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett a jogainak megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól,
ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

bottom of page